Välkommen till
docent Göran Struwe!

Kort biografi.

Innehållet under denna rubrik syftar mest att ge korta fakta kring min professionella bakgrund och tidigare meritering.

Jag är född 1944 och gick i realskolan i Wasa Real 1955-1959 och i gymnasiet i Norra Real 1959-1963 med studentexamen där samma år (Stockholm). Medicinska studier vid Karolinska Institutet 1964 med medicine kandidatexamen 1965. Grundläggande klinisk utbildning vid Karolinska sjukhuset och Serafimerlasarettet 1966-1974 och leg läk samma år. Forskar utbildning vid Fysiologiska Institutionen på Karolinska Institutet 1966-1972 under Professor Carl-Gustaf Bernhard (disputation 1972) och klinisk specialistutbildning 1974-1979 i psykiatri vid Karolinska sjukhuet under Professor Börje Cronholm. 

Jag gick i lång egen psykoanalys 1966 - 1972 hos de svenska analytikerna Nils Haak och Barbro Martell och skaffade mig därefter en dynamisk psykoterapiutbildning. Ovanpå det fick av och tillsammans med Professor Carlo Perris 1981 och framåt - i samarbete med Professor Aaron Tim Beck i Philadelphia (USA) - en utbildning i kognitiv terapi. Jag var del av den första gruppen kognitiva terapeuter i Sverige och vi hade professor Art Freeman från USA som handledare. Efter ankomsten till Huddinge sjukhus 1984 byggt upp utbildningen och verksamheten kring kognitiv terapi där.

Under 1970-talet och framåt var jag sysselsatt med forskning om organiska hjärnskador på grund av nervgifter i arbetsmiljön (lösningsmedel, tungmetaller m m) och hade långvarig anknytning till Arbetsmedicinska Institutet (Arbetarskyddsstyrelsen). Från denna tid också verksam med klinisk läkemedelsforskning, särskilt inom området nya antipsykotiska läkemedel eller nya indikationsområden fär äldre läkemedel. Jag var också under dessa år nationell koordinator för ett flertal kliniska läkemedelsprövningar.

På grund av mitt engagemang både i psykoterapi och organisk psykiatri blev jag genom artiklar i Läkartidningen och föredrag synlig i den offentliga debatten på 1970-talet om uppdelningen mellan s.k. biologisk och psykologisk psykiatri . Har alltid avvisat denna tudelning som konstlad och utgående från en felsyn på grunderna på mänskligt beteende och upplevande.

Generalsekreterare för III World Congress of Biological Psychiatry (Stockholm 1981) med 2000 deltagare från 40 nationer och då invald i styrelsen för Världsfederationen för Biologisk Psykiatr (WFSBP). Under åren 1985-1992 ordförande i federationens kommitte för psykiatrin i Östeuropa.

Under senare år också varit verksam med kvalitets-, organisations- och ledarskaps-utveckling, och tillsammans med konsult Barbro Dahlbom-Hall genomfört ett stort ledarskapsprojekt vid Huddinge Psykiatriska Universitetsklinik.

Eljest har min läkargärning under senare år mest blivit allmänt synlig genom mitt arbete som ledare för utbildningen i kognitiv terapi på Huddinge sjukhus. Jag har tillsammans med mina medarbetare i verksamheten därigenom gett omkring 400 personer en orienterande kognitiv utbildning, 60 personer grundläggande utbildning och cirka 20 personer legitimationsgrundande utbildning.