Organisation

ERGOMENT AB

Etabl. 1986 - org nr 55 62 65 - 1769
Larslundvägen 10 B
645 32 Strängnäs
Mobil: 070 - 2 4747 35 (privat)
Mobil: 0760 - 49 75 67 (Mottagning)

Huvudkontor:
Skyttåsa Skog
640 95 Björnlunda
Tfn I:0760 - 49 75 67

Ekonomiavdelning:
Ernst & Young
Kontoret i Finspång
Box 121
602 23 Finspång

Ledning:
Göran Struwe, ägare och VD
Anders Wiesner, ekonomichef
Peter Hasselgren. revisor

Tidigare kunder:
Jämtlands Läns Landsting
SIV
RFV, Försäkringskassan
Stiftelsen Stora Sköndal