Bakgrund

Ergoment AB tog sin början i att organisera och genomföra III Värlskongressen i Biologisk Psykiatri i Stockholm 1981. Kongressen var och är den största konferens inom området som ägt rum i Sverige fram till 2002. Från 1984 inriktades verksamheten mot specialiserad psykiatrisk konsultation till myndigheter och organisationer som t ex dåvarande Statens Invandrarverk och Riksförsäkringsverket.

Under denna tid gjordes också investeringar i lantgården Skyttåsa Skog - i hjärtat av Sörmland. En mindre konfererens anläggning med övernattningsmöjligheter har byggts upp, och gårdens stall om 8 boxar har genomgått en omfattande renovering. Under hand har också en mottagning och ett kontor färdigställts på lantgården.

Bolaget flätar nu ihop det medicinska och agrara. Grön rehabilitering har blivit begrepp och terapeutisk rekreation.

På gården finns nu en avdelning för kortvarigt boende (Rum & frukost, bed and breakfast) och turer med häst (ridning eller körning) kan Göran Struwe ordna efter önskemål. De som vill konsultera docent kan också boka rum för övernattning enligt önskemål.

 

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.