Vetenskapliga publikationer

  • Akademisk avhandling för medicine doktorsgrad: Spectral sensitivity and wavelength discrimination in moths and butterflies. Disputation vid Fysiologiska Institutionen, Karolinska sjukhuset, 1972 09 15.
    Betyg avhandling och försvar: Berömlig (A).

Listan kommer att kompletteras.