Nuvarande verksamheter


Göran Struwe är numera pensionerad från tjänsten som överläkare och utvecklingschef vid Huddinge Psykiatriska Universitetsklinik (HPU) där han arbetade i 25 år. Den rätt omfattande verksamhet med uthyrning av specialister (bemanning) som Ergoment AB ansvarade för är också avslutad. Kvar är läkarmottagningen i Strängnäs och verksamheten på Lantfastigheten Skyttåsa Skog.