Mottagningen


Läkarmottagningen ligger på Larslundavägen 10 B, 3 tr, och omfattar ett besöksrum. Patienter kan söka själva utan remiss men det kommer underlätta om en sådan ligger till grund för det första besöket. Mottagning och psykiatrisk verksamhet bedrivs också på Lantgården (se denna flik) men för att komma dit och ifrån krävs tillgång till bil (avstånd: 30 km från Strängnäs, 25 km från Gnesta, 12 från Stjärnhov). F.n. ingen anslutning till Försäkringskassan eller vårdavtal med Landstinget. Sökande patienter få således betala kostnaden själv (f n 800 kr / 45 min).
Inriktning:Läkarintyg för sjukpenning och körkort m m. Förskrivning av läkemedel.