Medicinsk utbildning & kliniskt arbete

Examina

 • Medicine kandidat 1965
 • Medicine licentiat 1974
 • Medicine doktor 1973

Behörigheter

 • Legitimerad läkare 1974
 • Specialistkompetens i allmän psykiatri 1979
 • Legitimerad psykoterapeut 1992

Docenturer

 • Docent i Fysiologi vid Karolinska Institutet 1973
 • Docent i Psykiatri vid Umeå Universitet 1982

Kliniskt arbete i kort sammanfattning

 • Provinsialläkare på deltid 1968-1972
 • Underläkare vid psyk klin Karolinska sjukhuset 1973-1979
 • Överläkare och klinisk lärare Psyk klin Regionsjukhuset Umeå 1981-1983
 • Överläkare vid psyk klin Nyköpings lasarett 1983-1984
 • Överläkare och klinisk lärare psyk klin Huddinge Universitetssjukhus 1984 - 1996
 • Överläkare och utvecklingschef Huddinge Psykiatriska Universitetsklinik 1996 – 2007

 • Konsulterande överläkare särskilt neuropsykiatri vid Psykiatriska kliniken Östersunds sjukhus 1997 – 2010

Sammantaget cirka 30 år inom specialiteten psykiatri och angränsande områden