Verksamhet som lärare i fysiologi, psykiatri och psykoterapi

Inom grundläggande läkarutbildning

 • I ämnet fysiologi vid fysiologiska institutionen KI 1965-1975 som amanuens, assistent, forskarassistent ocu t f universitetslektor
 • I ämnet psykiatri som klinisk lärare och kursledre vid psykiatriska kliniken Karolinska sjukhuset 1975-1981 och Södersjukhuset 1977, samt psykiatriska kliniken i Umeå 1981-1983 och vid psykiatriska kliniken Huddinge universitetssjukhus 1984- 1990 (cirka 20 kutrser för medicine kandidater).

Inom fortbildning för specialister:

 • I ämnet neuropsykiatri (organiska psykosyndrom) som ledare för kurser ordnade av Svenska Psykiatriska Föreningen, 1978 och 1979
 • I ämnet flyktingpsykiatri inkl transkulturell psykiatri som ledare av AB Flyktinghälsans personal internutbildning1992-1994

Inom psykoterapi

 • I ämnet dynamisk psykoterapi som ledare för kurser (steg 1) vid psykiatriska klniken i Umeå 1981-1983.
 • I ämnet kognitiv psykoterapi som föreläsare, examinator och kurschef vid psykiatriska kliniken Huddinge universitetsjukhus, Centrum för kognitiv terapi (CKT)
  » mer än 20 översiktskurser om 50 timmar 1990 - 2003
  » fyra basutbildningar (steg 1) om tre eller fyra terminer 1997-1998, 1998-1999, 2002-2003, 2004 och   fortfarande
  » en påbyggnadsutbildning (steg 2) om sex terminer (legitimationsgrundande kurs) 1993-1996
  » handledare på basnivå (steg ett) 1996-2000